Quý khách hàng vui lòng nhập mã sản phẩm muốn kiểm tra vào khung tìm kiếm.

Ví dụ: trên càng kính ghi mã kính: B 2234-D 3001 55017 140, Qúy Khách nhập “B 2234” hoặc “2234” để tìm sản phẩm phù hợp.