Phương thức thanh toán en

Hình thức thanh toán

Có 2 hình thức thanh toán như sau:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp tại opalclinicspa (mở cửa 7h-18h)

Cơ sở : Phạm Văn Đồng, P. HBC, Thủ Đức, TP.HCM

Cách 2: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

1. Ngân hàng ...................

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị A

Số tài khoản: 581123

2. Ngân hàng  ...................

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị A

Số tài khoản: 0071001223912