DANH SÁCH MÃ HÀNG SALE 2021

Kính chào Quý khách hàng,

Để giảm áp lực hàng tồn kho và tạo điều kiện để Quý khách có thể sắp và đầu tư cho nhiều mẫu sản phẩm mới, Công ty TNHH TMDV An Khang Phúc thông báo đến Quý khách những mã sản phẩm bán chậm và mã sản phẩm mà hãng ngừng sản xuất. Những mã sản phẩm trong danh sách này (xem tại liên kết bên dưới),  Quý khách xin vui lòng lưu ý, chỉ được phép giảm tối đa là 50% trên giá bán lẻ của mỗi sản phẩm.

Trân trọng,

Danh sách mã hàng Sale 2021 https://bitly.com.vn/q4gzy2 

Tin Tức

Tin tức liên quan